In de aanwezigheid van Bronlicht

wordt ieder mens lichter, bewuster

Tijdens dit lichtavontuur

ontmoeten we medereizigers

die ons inspireren

om onze wezenskern te ont-dekken

 ons bewustzijn te verruimen

met de visie vanuit de Bron

Dit goddelijk perspectief reikt vele malen verder

dan ons denkvermogen voor mogelijk houdt

Voor de mens die door eigen be-leven geïnteresseerd is

 in een ruime(re) visie en aansluiting zoekt

is welkom contact op te nemen