In de aanwezigheid van Bronlicht
wordt ieder mens lichter, bewuster.
Tijdens dit lichtavontuur
ontmoeten we medereizigers
die ons inspireren
om onze wezenskern te ont-dekken

ons bewustzijn te verruimen

met de visie vanuit de Bron.
Dit goddelijk perspectief reikt vele malen verder
dan ons denkvermogen voor mogelijk houdt.
De mens die door eigen beleven

geïnteresseerd is in een ruime(re) visie 
is welkom aan te sluiten.