In de aanwezigheid van Bronlicht

wordt ieder mens lichter, bewuster

Tijdens dit lichtavontuur

ontmoeten we medereizigers

die ons inspireren

om onze wezenskern te ont-dekken

 ons bewustzijn te verruimen

met de visie vanuit de Bron

Dit goddelijk perspectief reikt vele malen verder

dan ons denkvermogen voor mogelijk houdt

De mens die door eigen be-leven geïnteresseerd is

 in een ruime(re) visie 

is welkom aan te sluiten