Bij Bronlicht

Vind je aandacht, een luisterend oor en openhartige gesprekken

Uitgenodigd door het leven zelf, zo als het zich aan mij presenteerde, koos ik er destijds bewust voor mijn leven een andere wending te geven. Ik verlegde mijn aandacht en daarmee mijn levensstijl. Van een buitenwaarts gerichte blik, richtte ik mij meer op mijn innerlijke wereld. Zo ontmoette ik o.a. kosmosofie.

kosmosofie

Het bleek een heel natuurlijk proces om mee te gaan in deze stroom: Universal Healing

Mijn persoonlijke ontwikkeling verrijkt nog steeds mijn leven met inzichten van een persoonlijke naar een universele visie en beleving.
Deze bron is de basis van waaruit ik jou mag en kan begeleiden naar verruiming van bewust Zijn; een staat van bewustzijn waarin Zijn,
Het Is  zich ‘open baart’.
Dit ‘weten’ verruimt het perspectief dat de mens heeft over zichzelf, de ander en het leven. Daarmee en daardoor groeit het bewust zijn in Liefde-wijsheid.

Al wat het Al mij laat weten, mag ik doorgeven aan jou.
Als energetisch kanaal laat ik mij leiden en geef aandacht aan wat geheeld mag worden.

Consult Universal Healing

is een individuele energetische sessie.

Universal Healing is een zeer zachte en doeltreffende toepassing om ontspanning te brengen en de balans te herstellen. In de rust ontstaat er ruimte om onderbewuste kwesties toe te laten, te ervaren en te helen.

Elke sessie is een unieke ervaring, een momentopname, geleid door de Lichtwereld.

In eerste instantie wordt er aandacht gegeven aan fysieke ontspanning. Door zachte aanraking wordt het lichaam uitgenodigd tot rust te komen en spanning los te laten. Dit kan door verbinding te maken met het natuurlijke, zelfherstellende vermogen van het lichaam. Er wordt geen enkele druk of manipulatie toegepast.

Het is de liefdevolle samenwerking waarop dit lichtende werk is gebaseerd. Hierdoor kan er in de diepere onbewuste lagen Healing plaats vinden. Het kan gebeuren dat blokkades, conditioneringen,  tijd vragen om te ontwinden, los te komen. Met geduld en beleid is er veel mogelijk. De lichte aanraking van het lichaam vormt de verbindende schakel.

Draag comfortabele kleding.

Veel hoog gevoelige mensen (HSP) kunnen baat hebben bij een dergelijke sessie.

Hoog gevoelige mensen zijn hoog begaafde zielen die leven met een gevoelig afgesteld centraal zenuwstelsel. Zij zijn zich bewust wie zij in wezen (gevoel) zijn en ook bewust van hun omgeving. Een overprikkeld zenuwstelsel werkt disbalans in de hand tussen gevoel en ratio. Dit kan zich uiten in allerlei lichamelijke (allergie, voedselintolerantie), emotionele (verdriet, woede) en mentale (zelfvertrouwen) problematiek of en algeheel gevoel van niet lekker in je vel zitten.
Duur: gemiddeld 1 à 1 ½ uur

In de ruimte staat ABC opgesteld, dus optimaal geschikt voor energetische sessies.

peace of mind
Cursus Deconditioneren: van Bewustwording naar Bewustzijn

Hoe mensen de wereld zien wordt ingevuld door persoonlijke meningen, maatschappelijke normeringen, ingesleten gewoontepatronen. Wat mensen zien is een afspiegeling van hun eigen denken en emoties. Dit geconditioneerde denken en hierop uitgezette acties vormen bouwstenen van een dualistische wereld, een wereld van voor- en afkeur, van beter weten, van ongelijkheidwaardigheid, de voedingsbodem voor meningsverschillen en geschillen.

Een pallet aan verscheidenheid en kleur.

Bezien vanuit de Lichtwereld, het Bewustzijn dat deze dualiteit reeds is ontstegen, verloopt dit alles volgens het Goddelijk Plan. De Lichtwereld denkt niet, maar Weet.

Deze dualiteit mogen wij als mens volledig doorleven. Elke keuze heeft zijn consequentie. Levensvragen, situaties, relaties, alles hoort erbij.

Op enig moment ontstaat er interesse om verder te kijken dan de horizon van de dualistische denkwereld. De Lichtwereld, het Bewustzijn, komt in beeld. De buitenwaartse blik wordt naar binnen gericht. De ontvouwing  van dit innerlijk Bewustzijn en Weten verruimt de visie. Men ziet waartoe alles dient en wordt begripsvoller. De wereld van het Eenheidsbewustzijn is vrij van oordeel en concept.

Een leven met innerlijke Vrede, Vreugde en Liefde-Wijsheid, is een leven vanuit het Hart.

Voor data raadpleeg de agenda.  

Consult Deconditioneren met ABC (Atman Buddhi Concentration)

In een consultgesprek bekijken we waar de schoen wringt. Afgestemd op het Licht, maken we inzichtelijk wat er aandacht vraagt rond persoonlijke processen en de vragen die er zijn. Weet, dat het Licht enkel dat belicht en toelicht, wat gezien mag worden, zonder het proces te manipuleren. De toekomst wordt niet voorspeld.

Zittend op een stoel, tussen twee piramides van Atman Buddhi Concentration zit je in een zeer zuiver en zuiverende lichtfrequentie die verbinding heeft met Atmische en Buddhische lichtsferen, de sfeer van Verlichting. Veelal wordt deze meditatieve staat als ontspannend en rustgevend ervaren en vindt er  spontaan een Healing plaats. Lichtervaringen voor de ‘Nieuwe Tijd. Er ontstaat ruimte voor de volgende groeistap, nieuwe inzichten.

Duur: gemiddeld 1 uur

Consult Online

Een consultgesprek online is in principe hetzelfde als een Consult Deconditioneren enkel zonder  toepassing van ABC. In plaats daarvan wordt er afgesloten met een energietransmissie op afstand waarbij het energetisch veld wordt doorgestroomd.

Het aanvragen van een consult verloopt via email.  Betaling dient vooraf te worden voldaan.

Duur: 1 uur

Groepscursus Deconditioneren

is een tweewekelijkse groepsbijeenkomst met aandacht voor vragen, thema’s en onderwerpen,

zelfreflectie, meditatie en lichtwerk waarbij gebruik gemaakt kan worden van ABC.

De samenkomst wordt afgesloten met ‘energetisch doorstromen’, een oefening die ruimte maakt voor nieuwe inzichten en een ruimere visie.

Voor bruikleen van ABC vragen wij een vergoeding van € 3,00 per bijeenkomst per persoon

Duur: 2 uur

Groepsmeditatie met ABC HART

is een maandelijkse groepsbijeenkomst

Lichtervaringen voor de ‘Nieuwe Tijd’

Een moment van verstilling om weer even op te laden. Groepswerk werkt versterkend. Voor iedereen is er een ABC Hart ter beschikking waarmee we in verbinding gaan.

Duur: 1 uur

€ 11,00                incl. bruikleen ABC Hart à € 3,00

€  8,00                 met eigen ABC Hart

€  6,00                 bij aankoop ABC

Werken met Atman Buddhi Concentration

is een workshop

Lichtervaringen voor de ‘Nieuwe Tijd’

Een dag lang afstemmen op en verbinden met de kosmische energie uit de Atmische en Buddhische lichtsfeer. Na een introductie over de achtergrond van deze ABC Lichtinstrumenten gaan we aan de slag met diverse toepassingen waarop we ABC kunnen ervaren.

Inclusief werkboekje, consumpties en soepje bij zelf meegebrachte lunch.

Er is plek voor maximaal 4 personen

Duur: 6 uur

Reserveer je plek door betaling vooraf

ABC Lichtinstrumenten voor healing, meditatie en bewustwording

De naam ‘Atman’ betekent zoveel als ‘HET LICHT’, de Oorsprong, het Ware Zelf. ‘Buddhi’ is de Liefde-Wijsheid-kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman-Buddhi-Concentration lichtinstrumenten geënergetiseerd en geïnitieerd waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld onderhouden.

Het Atman Buddhi Licht verspreidt zich in de aardse dualiteit. Het hogere doel kenmerkt zich door een vredevolle staat van zijn, oordeelloos en pretentieloos, waarin emoties van het lager zelf uitgezuiverd zijn. De universele kosmische energie beschermt de gevoelige mens en neutraliseert overmatige negatieve stralingen en energieën.

De krachtstenen bieden een krachtig hulpmiddel om lagere emoties los te laten en deze door een sterke aarding te laten afvloeien. De natuurlijke energiestroom waarmee wij de verbinding tussen het Al en de aarde kunnen ervaren, krijgt zo meer ruimte; zo leert men zich bevrijden van het lager zelf.

Speel ‘ns met Energie

is een workshop,

gevuld met informatie over Universele Energie en oefeningen die bijdragen

om Energie bewust waar te nemen met en in je lichaam.

  • *Jezelf leren voelen, waarnemen
  • *Hoe kan ik mijn eigen energieveld verzorgen
  • *Ontspanningsoefeningen, geleide meditatie
  • *Energie overdragen

Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen en hun ouders. Informeer gerust even om te voelen of  ‘de klik’ er is.

Duur: 3 uur

Er is plek voor maximaal 6 personen

Reserveer je plek door betaling vooraf

ABC Beleefmoment

Wij bieden de mogelijkheid om op afspraak onze ABC lichtinstrumenten zelf te komen invoelen en ervaren. Voor deze afspraak vragen wij een vergoeding van € 10,00 voor onze tijd en aandacht.

In overleg en tegen schappelijke vergoeding is een ABC Beleefmoment ook bij jou thuis mogelijk.

Kracht in Kralen met Verhalen

is een tweewekelijkse groepsbijeenkomst

Kralen is een werkwoord. Jezelf de gelegenheid geven om een nieuwe ervaring op te doen door met eigen handen en creatieve geest aan de slag te gaan met bijzondere materialen,

hele kleine kraaltjes. Creativiteit laat handen werken en schept meer rust in het denken.

Tijdens de cursus gaan de gesprekken over alledaagse situaties met een spirituele insteek. Waarom? Omdat het hele leven in essentie gaat over bewustwording en bewustzijn, dat kan ook tijdens een ontspannend en creatief moment.

Tarief is incl. materiaalkosten, koffie/thee en veel informatie

Duur: 2 ½ uur per keer

Reserveer je plek door betaling vooraf

Kralenkunst bekijken en aanschaffen kan op afspraak of open-deur-dag