Bij ons …

 … vind je aandacht, een luisterend oor en openhartige gesprekken

Uitgenodigd door het leven zelf, zo als het zich aan mij presenteerde, koos ik er destijds bewust voor mijn leven een andere wending te geven. Ik verlegde mijn aandacht en daarmee mijn levensstijl. Van een buitenwaarts gerichte blik, richtte ik mij meer op mijn innerlijke wereld. Zo ontmoette ik o.a. kosmosofie.

Het bleek een heel natuurlijk proces om mee te gaan in deze stroom: Universal Healing

Mijn persoonlijke ontwikkeling verrijkt nog steeds mijn leven met inzichten van een persoonlijke naar een universele visie en beleving.
Deze bron is de basis van waaruit ik jou mag en kan begeleiden naar verruiming van bewust Zijn; een staat van bewustzijn waarin Zijn,
Het Is
zich ‘open baart’.
Dit ‘weten’ verruimt het perspectief dat de mens heeft over zichzelf, de ander en het leven. Daarmee en daardoor groeit het bewust zijn in Liefde-wijsheid.

Al wat het Al mij laat weten, mag ik doorgeven aan jou.
Als energetisch kanaal laat ik mij leiden en geef aandacht aan wat geheeld mag worden.

 

Universal Healing

Alhoewel eenieder in eigen tempo en op eigen wijze deze inzichten mag integreren in eigen leven en daar zelf verantwoordelijk voor is, kan een handreiking wenselijk zijn. Soms is er behoefte aan meer helderheid en inzicht omtrent een levensvraag of situatie.

Ik bied een luisterend oor en samen werken we aan meer inzicht omtrent de hulpvraag zelf en jouw persoonlijke beleving om zodoende een tip van de sluier op te lichten, te verhelderen.

Het  ’doorstromen’ van het energiesysteem maakt ruimte voor jouw  volgende stap: het integreren van een hogere lichtfrequentie.

Online-consult op afspraak is ook mogelijk. Het uurtarief wordt vooraf voldaan.

 
Cursus Deconditioneren

Deconditioneren, Universal Healing, Bewustzijnsverruiming,  verEenzelvigen, Meditatie, Creatie, Eenwording, Eenzijn … 

Woorden die in ieders leven inhoud kunnen krijgen vanuit innerlijk Weten en Zijn. Het is voor iedereen weggelegd; het is in iedereen weggelegd, een authentieke bijdrage aan de nieuwe tijd. Denkbeelden over onszelf en anderen, normen en waarden, overtuigingen, dogmatiek, voor waar aangenomen, aangeleerd gedrag dat op een gegeven moment om aandacht vraagt. Een uitgelezen moment om meer helderheid en inzicht te krijgen in het leven en het vanuit een ander, ruimer perspectief te bezien.

Voor mensen die zich aangesproken voelen en kiezen om waarheid en illusie te leren herkennen en doorzien, inzichten te integreren in het dagelijks leven, is deze cursus bedoeld. 
Ik wandel een stukje mee naar de ware bestemming in het leven, Thuiskomen bij jeZelf. De ruimte is voorzien van Atman Buddhi Concentration.

Voor data raadpleeg de agenda.  

 

Meditatie

Het meditatief waarnemen en zijn vormt  een bron van inzichten. Deze wijsheden uit innerlijk zijn maken deel uit van het natuurlijke proces van bewustwording en heelwording, dat wij leven noemen.

De ruimte is voorzien van Atman Buddhi Concentration.
Door afstemming op en het integreren van deze Atmische en Buddhische lichtsferen wordt het persoonlijke leven steeds inzichtelijker en groeit het perspectief naar een ruimer en begripsvoller universeel bewustzijn,
van een persoonlijke waarheid naar de universele waarheid.
Relaterend aan het Al verruimt het perspectief, groeit het begrip en liede-wijsheid op weg naar oordeelloos zijn.

 
Werken met Atman Buddhi Concentration

Informatieve bijeenkomst over de achtergrond en de toepassingen van deze Lichtinstrumenten met gebruikmaking van de aanwezige lichtinstrumenten om juist zelf te kunnen ervaren wat ABC is.

Als ABC beleef- en verkooppunt zijn de producten ook via Bronlicht aan te schaffen. Kijk ook eens bij  ‘Atman Buddhi Concentration’.

ABC Lichtinstrumenten voor healing, meditatie en bewustwording

De naam ‘Atman’ betekent zoveel als ‘HET LICHT’, de Oorsprong, het Ware Zelf. ‘Buddhi’ is de Liefde-Wijsheid-kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman-Buddhi-Concentration lichtinstrumenten geënergetiseerd en geïnitieerd waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld onderhouden.

Het Atman Buddhi Licht verspreidt zich in de aardse dualiteit. Het hogere doel kenmerkt zich door een vredevolle staat van zijn, oordeelloos en pretentieloos, waarin emoties van het lager zelf uitgezuiverd zijn. De universele kosmische energie beschermt de gevoelige mens en neutraliseert overmatige negatieve stralingen en energieën.

De krachtstenen bieden een krachtig hulpmiddel om lagere emoties los te laten en deze door een sterke aarding te laten afvloeien. De natuurlijke energiestroom waarmee wij de verbinding tussen het Al en de aarde kunnen ervaren, krijgt zo meer ruimte; zo leert men zich bevrijden van het lager zelf.

 

Creatie

“Kracht in Kraal”, creatieve expressie met kleine kraaltjes, rocailles genaamd, 

Kralen en expressie , een synergie van alle tijden … met een tastbaar resultaat.

De unieke sieraden en ander moois zijn te koop, mits voorradig. 

Meer informatie en mogelijkheden op aanvraag. Foto impressie is te vinden onder de knop  “kijk ook hier eens”