Van mijn hand


Ogen
aandachtige kijkers
kijken en bekeken worden
spiegels van je zijn
omzien naar je zelf
omzien naar de ander
zien in jezelf
zien in de ander

in-zichten
ontwapenend en helend
pijn wordt aangeraakt
gedachten gekraakt
liefde bevrijd
heldere blik

 

 

Woorden weergalmend in de stilte
Weerkaatsend in de eindeloze ruimte
Krijgen betekenis
Verhelderen de waarheid
Vernieuwen Zijn

infinity

In de taal van het lichaam
spreekt de stem van de ziel
een uitnodiging tot inkeer
te openen in zachtheid
de ruimte van het Hart te betreden
innerlijke glimlach
De kracht van het Licht
infinity

Het eind van een leven bevat
als een zaadje in de wind
de levenskracht voor een nieuw begin

infinity

roos

Be-leef-ing is
Rust vinden in de storm
Vrede vinden in de zwaarte
Verzachting vinden in de pijn
Acceptatie van beweging
Je laten meevoeren op de stroom
Leert je de helende kracht van hoogte en diepte waarderen
De fictie en non-fictie in de ont-dekking van
Je ware kern

Be-leef je eigen
Verhelderende lichtspel
Louterende liefde
Universele Liefde

infinity

Stil verdriet
Tranen die gevoeld wensen te worden
Vrij van angst en onbegrip
De weg naar bevrijding, verlossing
Emotie die met liefde omringd mag worden
Beleving van allesomvattend licht

infinity

Voor wie de Kunst van Loslaten beheerst
wordt het leven een stuk Lichter

infinity

Het leven zo fragiel
draagt alle kracht in zich

infinity

Bewustzijn
Eindeloze beweging
Universeel ritme
Vormeloos Niets
Levend iets
Ik
Bewust
Bron
Onvoorwaardelijke liefde

infinity